בית רעות

23/5/12

לכבוד
הגב' יהודית שטרן

הבעת תודה

אנו מודות לך מקרב לב על תרומתך ביום חוויה נשית למען נערות הבית החם לנערה – "בית רעות", שמטרתו קידום הנערות ושילובן הנורמטיבי בקהילה.
אנו מוקירות ומעריכות תרומה זו מקרב לב.
בתקווה להמשך שיתוף פעולה פורה!
יישר כוח!

בהערכה ובהוקרה
ענת גנץ וצוות בית רעות